Tijekom provedbe projekta izraditi ćemo modernizirani inovativni kurikulum za zanimanje cvjećar u skladu s europskim standardima kvalitete. Educirati ćemo strukovne nastavnike za uvođenje i provođenje novo izrađenog kurikuluma prema novim ishodima učenja. Obrazovati ćemo učenike prema novim ishodima učenja za stjecanje novih kompetencija prepoznatljivih na europskom tržištu rada.

Po završetku provedbe projekta novi kurikulum za zanimanje cvjećar će nastaviti provoditi škole partneri. Učenici će se obrazovati po novim ishodima učenja za svaku godinu obrazovanja, a strukovni nastavnici partnerskih škola će stjecati kompetencije za uvođenje i primjenu novog kurikuluma kroz cjeloživotno učenje u sklopu seminara za strukovne nastavnike.

Ove aktivnosti će se dijelom financirati iz regionalnih proračuna za obrazovanje Županija osnivača strukovnih škola i iz vlastitih sredstava škola, te Eu fondova na čije će se buduće slične natječaje prijavljivati škole. Prijavitelj i partneri koji će sudjelovati na projektu će po završenim projektnim aktivnostima nastaviti usavršavanje strukovnih nastavnika za stjecanje sektorskih kvalifikacija u svrhu daljnje kvalitetne provedbe novog kurikuluma. Rezultati će se provjeravati i vrednovati prema prethodno usuglašenim skupovima ishoda učenja za svaku razinu znanja učenika radi prepoznavanja i povezivanja razina kvalifikacija u RH s razinama kvalifikacija u drugim zemljama.

Informalnim učenjem (natjecanja, izložbi, smotri) unaprjeđivati će se stečene kompetencije za osobne i profesionalne potrebe strukovnih nastavnika i njihovih učenika. Stečene kompetencije će se ocjenjivati u skladu s unaprijed utvrđenim i prihvaćenim kriterijima i standardima uključujući i izdavanje potvrda.