Ciljevi projekta s pokazateljima

1. Potaknuti uvođenje inovativnijih sadržaja i metoda rada temeljenih na ishodima učenja u praktičnoj nastavi i stručnoj praksi u zanimanju „Cvjećar“ u skladu s europskim mehanizmima osiguranja kvalitete
2. Unaprijediti kompetencije nastavnika zanimanja "Cvjećar" uvođenjem inovativnih načina usavršavanja te pristupa modernim i inovativnim tehnologijama u nastavnom procesu usvajanjem kojih će se povećati konkurentnost učenika na tržištu rada

Ciljane skupine:

1) Strukovni nastavnici imaju potrebe za cjeloživotnim učenjem zbog stalnih promjena i novih izazova cvjećarske struke. Edukacijom povećavamo njihove kompetencije iz područja aranžiranja i uvođenja novih tehnika i tehnologija. Oni će biti osposobljeni za uvođenje i provođenje i moderniziranog kurikuluma u skladu sa europskim standardima kvalitete. Dugotrajni doprinos kvalitetno educirani h strukovnih nastavnika je privlačnost zanimanja cvjećar, prepoznatljivost kvalitete kurikuluma, konkurentnost i zapošljivost učenika cvjećara na europskom tržištu rada.

2) Potrebe učenika zanimanja cvjećar su stjecanje relevantnih strukovnih kompetencija, konkurentnost na europskom tržištu rada, bolja zapošljivost, razvijanje poduzetničkog duha. Novim kurikulumom jačamo kompetencije učenika, povećavamo njihovu konkurentnost za tržište rada, promičemo poduzetništvo, jačamo obrtnički sektor i strukovno obrazovanje činimo atraktivnijim.