Projekt  Inovatvni kurikulum "Cvjećara" u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA + u 100% iznosu od 1.649.762,12 HRK financirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Srednja škola Arboretum Opeka Marčan a na projektu uz prijavitelja sudjeluju i projektni partneri: Srednja škola Petrinja i Srednja škola Bedekovčina. Projekt se provodi od 20.05.2015 - 19.05.2016.

U RH učenici se obrazuju za trogodišnje zanimanje cvjećar u 14 strukovnih škola. Učenici cvjećari stječu kompetencije dijelom za proizvođača cvijeća, a dijelom za rad u cvjećarnici.

Analiza 60 anketa za poslodavce pokazala je da kompetencije učenika nisu zadovoljavajuće, jer učenici nedovoljno barataju vještinama i novim tehnikama izrade cvjetnih instalacija i uređenja unutrašnjeg prostora, nemaju razvijeni inovativni pristup, što ukazuje na zastarjelost i prevaziđenost pojedinih sadržaja kurikuluma za izvođenje praktične nastave i stručne prakse.

Analiza 30 anketa za strukovne nastavnike je pokazala da im formalno obrazovanje nije omogućilo stjecanje relevantnih kompetencija za obrazovanje učenika cvjećara u dijelu praktične nastave koji se odnosi na cvjetni dizajn, tehnike i nove tehnologije. Potrebe strukovnih nastavnika su jačanje kompetencija, praćenje europskih trendova u cvjetnom dizajnu, poticanje kreativnosti i usavršavanja u primjeni novih tehnologija.

EU sredstva u ovom projektu će omogućiti uvođenje novih ishoda učenja u modernizirani kurikulum. Pripremiti će nastavnike za provođenje i uvođenje novog kurikuluma, a time će učenici biti spremni za europsko tržište rada. Modernizirani nastavni programi praktične nastave i stručne prakse, nastavnici povećanih kompetencija unaprijediti će kvalitetu obrazovanja učenika cvjećara i povećati kompetencije učenika za tržište rada.

Novi kurikulum praktične nastave i stručne prakse će se primijeniti tijekom i nakon provedbe projekta u školama partnerima na ovom projektu. Težiti ćemo da se novi kurikulum primjenjuje u svim strukovnim školama RH, te u ustanovama i institucijama koje formalno i neformalno obrazuju učenike i odrasle osobe kroz cjeloživotno obrazovanje za zanimanje cvjećar (udruge cvjećara, pučka otvorena učilišta .) SŠ „Arboretum Opeka poticati će i organizirati aktivnosti informalnog učenja (Međunarodno natjecanje, izložbe) za održavanje stečenih kompetencija strukovnih nastavnika i učenika te njihov daljnji razvoj. Inicirati će stvaranje mreže škola na području cvjetnog dizajna u svrhu jačanja strukovnih kapaciteta škola.

www.strukturnifondovi.hr

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=hr